Latviešu skola

Vašingtonas DC draudzes latviešu skola

Skola atsāk darbību svētdien, 8. septembrī

Vašingtonas
draudzes pamatskola

Vašingtonas, D.C., ev. lut. draudzes latviešu pamatskola ir dibināta 1951. gadā. Skolas saimē ir ģimenes no Latvijas un arī ģimenes, kas dzīvo šeit jau vairākas paaudzes. Mācības notiek latviešu valodā, un skolā māca latviešu valodu, literātūru, ģeografiju, vēsturi, ticības mācību, dziedāšanu, rotaļas un tautas dejas.

Gaidām skolā bērnus no četru gadu vecuma. Stundas notiek katru svētdienu no 9:15 lidz 13:00. Zaķīšu nodarbības mazākiem bērniem notiek svētdienās no 10:00 lidz 11:00.

Informācija: Daina Block
dclatviesuskola@gmail.com
www.dcdraudze.org
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850-3121

Lejulādējiet un izpildiet pieteikšanās anketas (WORD vai PDF) līdz 31. augustam. Tās sūtamas uz epastu dclatviesuskola@gmail.com vai uz Draudzes pasta adresi. Anketa ir abās valodās.