Sabiedrība 

Vašingtonas, D.C., un tās apkārtnē dzīvo vairāk nekā tūkstotis latviešu, no kuriem daudzi piedalās vietējās organizācijās. 

Sabiedrības centrs ir Draudzes nams Rokvillē, kur katru nedēļu notiek dažāda veida sarīkojumi. Priecāsimies par ikvienu, kas vēlas iesaistīties mūsu sabiedriskajā dzīvē.

Vašingtonas latviešu
ev. lut. draudze

Latviešu evanģeliski luteriskā draudze Vašingtonā, D.C., ir bijusi centrs Vašingtonas apkārtnes latviešu sabiedrībai vairāk nekā 65 gadiem. Savos dievkalpojumos un kalpošanās tā pulcina kristīgus latviešus; savā namā tā mājas piedāvā latviešu sabiedrībai un organizācijām.

Kristīgā ticība un latviskā kultūra ir sastopamas draudzes sarīkojumos, piemēram, latviešu un kristīgās svinamās dienās, palīdzības darbā draudzē, Latvijā un pasaulē, koncertos un citos kultūrālos pasākumos, draudzes vadītajā latviešu skolā un sarunās pie kafijas galda svētdienās pēc dievkalpojumiem.

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi notiek latviešu valodā. Visi ir mīļi aicināti! 

Informācija:  prāv. Anita Vārsberga Pāža
dcdraudze@gmail.com
301-251-4151
www.dcdraudze.org
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850-3121


Vašingtonas
draudzes pamatskola

Vašingtonas, D.C., ev. lut. draudzes latviešu pamatskola ir dibināta 1951. gadā. Skolas saimē ir ģimenes no Latvijas un arī ģimenes, kas dzīvo šeit jau vairākas paaudzes. Mācības notiek latviešu valodā, un skolā māca latviešu valodu, literātūru, ģeografiju, vēsturi, ticības mācību, dziedāšanu, rotaļas un tautas dejas. 

Gaidām skolā bērnus no četru gadu vecuma. Stundas notiek katru svētdienu no 9:15 lidz 13:00. Zaķīšu nodarbības mazākiem bērniem notiek svētdienās no 10:00 lidz 11:00.

Informācija: Daina Block
dclatviesuskola@gmail.com
www.dcdraudze.org
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850-3121


Pensionāru nams LELCHE

LELCHE (Latvian Evangelical Lutheran Church Home for the Elderly) ir dzīvokļu nams blakus draudzes namam aktīviem latviešu pensionāriem no 55 gadu vecuma.

Informācija:  Dace Zālmane
dzalmanis@yahoo.com
703-442-8458
402 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850

Daugavas Vanagu apvienība Vašingtonā, D.C.

Daugavas Vanagi ir latviešu labdarības organizācija, kas darbojas vairākās pasaules valstīs - Latvijā, ASV, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Austrālijā un Zviedrijā. Galvenās Daugavas Vanagu darbības jomas ir tautiešu aprūpe, latviešu valodas un tradīciju saglabāšana ārpus Latvijas, kā arī patriotisma kopšana.

Mūsdienās DV organizācija savu darbību ir paplašinājusi, atbalstot citas mazturīgo iedzīvotāju grupas, kā arī latviskos kultūras un izglītības pasākumus.

Informācija:  Mārtiņš Zvaners
zvaners@comcast.net
daugavasvanagi.org

Studenšu korporāciju kopa (S!K!K!)

Studenšu korporāciju kopa Vašingtonas pilsētā (S!K!K!) dibināta 1955. gadā, un kopš tā laika apvieno visu studenšu korporāciju Vašingtonas, D.C., apkārtnē dzīvojošās locekles. Darbība ir mainījusies gadu gaitā. Pašreiz S!K!K! aktīvi piedalās LOV darbībā, kā arī apmēram divas reizes gadā rīko eksternus referātu un/vai dziedāšanas vakarus.

Informācija: fil! Renāte Grāvere, Dzintra 
renateg9949@aol.com

Vašingtonas Konvents (V!K!)

Informācija sekos.

Informācija:  Kaspars Videnieks
videnieks@aol.com
301-340-8391

Vašingtonas, D.C. jauktais koris

Vašingtonas, D.C., koris dibināts 2016. gadā, kopā pulcinot vairāk nekā 30 dziedātgribētājus no visām paaudzēm. Koŗa diriģents ir Richards Skulte, bet administrātīvos darbus ir uzņēmušies Skarleta un Aivars Osvalds. Mēģinājumos izpalīdz pianisti Egons Pļavnieks un Silva Blazquez. Koris piedalījās Atklāšanas un Kopkoŗa koncertā XIV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Baltimorā un uzstājas Vašingtonas latviešu sabiedrības sarīkojumos. Nāciet dziedāt! Atsūtiet  savu epastu un mēs sazināsimies ar jums.

Koris piedalījās XV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos ASV, kas notika St. Paulā, Minesotā no 2022. gada 29. jūnija līdz 4. jūlijam.

Informācija:  Aivars Osvalds
aeosvalds@gmail.com
703-801-8333

Tautasdeju kopa Namejs

Tautasdeju grupa Namejs dibināta kaut kad pagājušajā gadsimtā, bet pašreizējais sastāvs darbojas bez pārtraukuma jau desmit gadus, dejojot Māras Andersones un Alberta Ozola vadībā. Šajos nedaudzajos gados grupa ir piedalījusies apmēram četrdesmit, kā baltiešu, tā amerikāņu sarīkojumos. Grupa ir uzstājusies trijās valstīs, un pirmo reizi 2013. gadā piedalījās Dziesmu svētkos Latvijā. Nameja dejotāji ir dzimuši gan Amerikā, gan Latvijā, iesācēji un profesionāli, latviski runājoši un nerunājoši, pusaudži un pusaudži sirdīs.

Informācija:  Kaytlin Lapsa
namejsdc@gmail.com
240-446-6569

Latviešu folkloras ansamblis Sudrabavots

Folkloras ansamblis Sudrabavots dzied ne tikai latviešu, bet arī amerikāņu sabiedrībai. Ansamblis uzstājies Dziesmu svētkos Indianapolē, Hamiltonā un Baltimorā un vairākkārtīgi piedalījies vietējā "Takoma Park Folk Festival" un "Washington Folk Festival", kā arī dziedājis Latvijas Republikas vēstniecības sarīkojumos. Sudrabavots piedalījās 2012. gada vasarā Latvijā folkloras festivālā "Baltica" un piedalīsies arī šovasar. Ir izdots kompaktdisks "Dziedātāju māsu devu", un ir iecerēts nākotnē izdot otru.

Informācija: Helēna Vīksniņa vai Daina Bolšteina
heleeene@gmail.com vai dbolsteins@gmail.com 
Facebook

Ceturtdienas vakara volejbols

Jau daudzus gadus Draudzes nama Lielajā zālē ceturtdienas vakaros ir iespēja uzspēlēt volejbolu gan profesionāļiem, gan iesācējiem.

Informācija: (Informācija sekos)

 

Literārie vakari

Literārie vakari notiek reizi mēnesī, parasti mēneša pēdējā otrdienā plkst. 19:30. Lasītā literatūra ietver sevī labāko latviešu rakstnieku gara darbus, sākot no 19. gs. līdz mūsdienām. Ir bijušas arī tikšanās ar dažiem latviešu rakstniekiem - Noru Ikstenu, Liānu Langu, Juri Kronbergu un tulkotāju Margitu Gailīti. Ikviens ir mīļi aicināts pievienoties mūsu draudzīgajam lasītāju pulciņam! 

Informācija: (Informācija sekos)


Latvijas Republikas vēstniecība ASV

Aicinām aktuālo informāciju skatīt vēstniecības mājas lapā, kā arī sekot vēstniecības sociālo tīklu Facebook un Twitter kontiem. Vēstnieks Māris Selga.

Informācija:  
www.mfa.gov.lv/usa
202-328-2840
Vēstniecības Facebook lapa

konsulārā informācija:
Konsulārā informācijas lapa

Latviešu mūzejs Rokvillē

ALA Latviešu mūzejs atrodas Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes nama lejas stāvā. Mūzejā izstādīti latviešu tautastērpi, audumi un rotas, oriģināli un atdarināti lauku darba rīki, dokumenti, fotografijas un lietišķās mākslas paraugi.

Mūzejs atvērts ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot ALA birojam
301-340-1914. Ieeja pret ziedojumiem.

Informācija: (Informācija sekos)

400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850


Apvienotā baltiešu komiteja

Apvienotā baltiešu komiteja (ABK), angliski Joint Baltic American National Committee (JBANC), pārstāv baltiešu intereses ASV kopš 1961. gada. Tās pamatdarbība ir nodrošināta, pateicoties trīs mātes organizācijām, proti, Amerikas latviešu apvienībai (ALA), Estonian American National Council (EANC) un Lithuanian American Council (LAC). ABK mērķis ir palīdzēt koordinēt baltiešu aktīvitātes, sadarbojoties ar ASV Kongresu un administrāciju un ar citām organizācijām par jautājumiem, kas skaŗ Baltijas valstis. Birojs atrodas Vašingtonas ev. lut. draudzes namā.

Informācija:  Karl Altau
jbanc@jbanc.org
301-340-1954
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850
www.jbanc.org

Amerikas Latviešu apvienība (ALA)

Amerikas Latviešu apvienība (ALA) ir centrālā organizācija, kas pārstāv un vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. Pie ALAs pieder vairāk nekā 140 aktīvas latviešu organizācijas - biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas - un gandrīz 5000 biedru no visām pavalstīm.

Amerikas Latviešu apvienības (ALA) birojs atrodas Vašingtonas ev. lut. draudzes namā. Birojs ir atvērts darba dienās no 9:00 līdz 17:00.

Informācija:  Marisa Gudrā
alainfo@alausa.org
301-340-1914
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850
www.alausa.org