Sarīkojumi visām interesēm

Atnāciet. Piedalieties. Atbalstiet!

Paldies visiem, kas piedalījās 4. maija virtuālajās svinībās!

Pasākuma ieraksts ir pieejams YouTube.

 Īpašs paldies Līvai Blūmai par skanīgo "Karoga dziesmu" un skolas bērniem un absolventiem par sirsnīgo un emocionālo priekšnesumu, deklamējot tautas dziesmas uz dziedot "Daugav's abas malas"! Paldies LR vēstniekam ASV Mārim Selgam un ALA priekšēdim Pēterim Blumbergam par uzrunām!


Sekojiet informācijai par Vašingtonas ev. lut. draudzes grafiku koronavīrusa laikā jaunajā mājas lapā.


www.dcdraudze.orgLaipni lūdzam Latviešu organizācijas
Vašingtonā, D.C., (LOV) mājas lapā!


Šeit jūs atradīsit informāciju par latviešu sarīkojumiem un
sabiedrību Vašingtonā, D.C., un tās apkārtnē.

LOV ir organizāciju apvienība, kas sastāv no Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes, latviešu skolas, Pensionāra nama (LELCHE), Daugavas Vanagu apvienības, Studenšu korporāciju kopas Vašingtonas pilsētā un Vašingtonas konventa. LOV vadībā darbojas priekšsēde Anita Juberte un kasieris Kaspars Krēsliņš, kā arī liels skaits brīvprātīgo.

Reģistrējiet savu epastu,
lai saņemtu jaunāko informāciju.