Pamatskolas izlaidums

Laipni lūdzam uz Vašingtonas Latviešu ev. lut. draudzes Pamatskolas Izlaiduma Dievkalpojumu un sarīkojumu ar bērnu priekšnesumiem. 

Svētdien, 2018. gada 20 maijā, pulksten 10:00. 

Pēc dievkalpojuma visi ir laipni aicināti pakavēties ar absolventiem un skolas ģimenēm pie siltām pusdienām Draudzes nama lielajā zālē. 

Šogad skolu beidz: Nikola Carron, Vilis Kuškēvics, Sandra Seng, Ērika Skulte, Edgars Sūrītis, un Aleksandra Zvanere.