2018. g. novembris

4. novembris, 11:00

Ģimeņu dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Draudzes baznīcā

11. novembris, 11:00

Lāčplēša diena
Dievkalpojums dievnamā
Svētbrīdis Rock Creek kapos.
Rīko Daugavas Vanagi.
SkatītDraudzes baznīcā
Rock Creek kapos

18. novembris

Latvija 100! Valstssvētki. Dāviniet dienu Latvijai!
Skatīt


Draudzes namā

25. novembris

Mūžības svētdiena
11:00 Mirušo piemiņas dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu
16:00 Svecīšu svētbrīdis Rock Creek kapsētā


Draudzes baznīcā
Rock Creek kapos

24. - 26. novembris

Baltic Centennial Celebration Bostonā
Skatīt