Lačplēša dienas svētbrīdis

Rock Creek kapsētas latviešu nodalījumā

Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem - 100 
Brīvības cīņām - 100 

LĀČPLĒŠA DIENAS SVĒTBRĪDIS Latvijas Brīvības cīnītāju piemiņai 

Ziedu nolikšana uz Lācplēša kaŗa ordeņa kavalieŗu un Latvijas diplomātu kapiem 

svētdien, 2019. gada 10. novembrī plkst. 11:00
Rock Creek kapsētas latviešu nodalījumā 

Iebrauktuve kapos iepretīm Harewood Rd NW, kur Rock Creek Church Rd NW krustojumā tiekas ar Webster Rd NW 

Seko pieņemšana Latvijas vēstniecībā
2306 Massachusetts Ave NW, Washington DC 

Kolekte veltīta valsts aizsardzības un patriotisma fondam "NAMEJS". Čekus lūdzam rakstīt uz Daugavas Vanagu vārda