Ķiršu ziedu vakariņas un balle

Sestdien, 18. aprīlī, no 18:30 - 24:00