2018. g. jūnijs

1. - 3. jūnijs

AABS konference
Skatīt


Stanfordas universitātē

5. jūnijs, 20:00 - 21:30

Nameja mēģinājums


Draudzes namā

10. jūnijs, 10:00 

Svētā vakarēdiena dievkalpojums                                         Seko draudzības stunda un atvadīšanās no Knoku ģimenes


Dievnamā

12. jūnijs, 20:00 - 21:30

Nameja mēģinājums 


Draudzes namā

13. jūnijs, 19:30

Draudzes padomes sēde


Draudzes namā

17. jūnijs, 10:00 

Aizvesto piemiņas dievkalpojums


Dievnamā

19. jūnijs, 20:00 - 21:30

Nameja mēģinājums 


Draudzes namā

23. jūnijs

Baltic Centennial Midsummer Celebration
Skatīt

LV100

DuPont Circle
Vašingtonā, D.C.

24. jūnijs, 10:00

Dievkalpojums


Dievnamā

26. jūnijs, 20:00 - 21:30

Nameja mēģinājums 


Draudzes namā

30. jūnijs - 8. jūlijs

XXVI Vispārējie Dziesmu un XVI Deju svētki Latvijā
Skatīt

LV100