2018. g. jūlijs

30. jūnijs - 8. jūlijs

XXVI Vispārējie Dziesmu un XVI Deju svētki Latvijā
Skatīt

LV100

8. jūlijs

Dievkalpojums


Dievnamā

15. jūlijs

Dievkalpojums


Dievnamā

20. - 22. jūlijs

Latvijas valsts simtgades svinēšana Gaŗezerā
Skatīt

LV100

Gaŗezerā

22. jūlijs

Dievkalpojums


Dievnamā

28. - 29. jūlijs

Gaŗezera voleja nogale


Gaŗezerā

29. jūlijs

Svētā vakarēdiena dievkalpojums


Dievnamā