Februāris

2019. g. februāris

9. februāris

Balle "Sirsniņas sniegā"
Rīko Daugavas Vanagi.
Informācija sekos.

Draudzes namā

13., 14., 15., 16. februāris

NEOARCTIC izrāde. Piedalās Latvijas Radio koris

Kenedija centrā

23. februāris

Baltiešu dejas.
Informācija sekos

Draudzes namā