2018. g. decembris

2. decembris

11:00  Adventa pirmā svētdiena
Svētā vakarēdiena dievkalpojums
Gadskārtējais dāmu komitejas Ziemassvētku tirdziņš


Draudzes namā

5. decembris

7:30  Draudzes padomes sēde

Draudzes namā

9. decembris

11:00  Adventa otrā svētdiena. Svētā vakarēdiena dievkalpojums
Kafijas galds ar groziņiem. Lūdzam atnest ko gardu kopējam galdam. Svinēsim novembra un decembra jubilārus

Draudzes namā

16. decembris

12:00  Adventa trešā svētdiena. Ziemsvētku eglīte -- dievkalpojums, pusdienas, priekšnesumi

Draudzes namā

23. decembris

11:00  Svētā vakarēdiena dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma -- sadraudzība un Ziemsvētku iedziedāšana

Draudzes namā

24. decembris

Kristus piedzimšanas svētku vakars
16:30  Svētvakara ieskaņai -- Ziemsvētku dziesmu dziedāšana
17:00  Ziemsvētku vakara dievkalpojums

Draudzes namā

30. decembris

Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem
16:00  Dziesmots svecīšu dievkalpojums. Sadraudzības vakars.

Draudzes namā

31. decembris

Vecgada vakars
17:00  Gadmijas svētkā vakarēdiena dievkalpojums.

Draudzes namā