Referāts

Daiņa Butnera referāts

KARA SPĒLES MĀKSLA UN DROŠĪBAS STĀVOKĻA ANALĪZE BALTIJAS JŪRAS RAJONĀ

Visi laipni lūgti noklausīties

fil! Daiņa A. Butnera, ventonus
referātu

Referāts ir angļu valodā, The Art of Wargaming and An Analysis of the Security Situation in the Baltic Sea Region un balstās referenta pētījumos. Tajā būs ietverts izvērtējums par to, kas varētu notikt, ja Krievija iebruktu Baltijas valstīs.

Sestdien, 2019. gada 26. janvārī
pulksten 6:30 vakarā
draudzes nama mazajā zālē

Ieeja pret ziedojumiem
Atspirdzinājumi pēc referāta
ielūdz Vašingtonas Konvents

informācija: K. Videnieks - 301-340-8391