2018. g. augusts

1. - 31. augusts

Pieteikšanās latviešu draudzes pamatskolai. Informācija un pieteikšanās anketas šeit.

https://www.dcdraudze.org/lv/

https://www.dcdraudze.org/childrens-latvian-school/

4. - 5. augusts

GVV Izlaiduma nogale


Gaŗezers

5. augusts

Svētā vakarēdiena dievkalpojums


Dievnamā

5. - 11. augusts

3x3 ģimenes nometne
vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa
Informācija: mzaeska@gmail.com


Gaŗezers

12. augusts

Kapu svētku dievkalpojums

(Dievkalpojums Rokvillē nenotiek)


Rock Creek kapsētā

12. - 19. augusts

3x3 ģimenes nometne
vad. Helēne Vīksniņa
Informācija: heleeene@gmail.com


Katskiļos

19. augusts

Svētā vakarēdiena dievkalpojums


Dievnamā

26. augusts

Svētā vakarēdiena dievkalpojums


Dievnamā

31. augusts - 2. septembris

Latviešu skolas nometne