en

The Latvian Community of Washington, DC and surrounding areas

Something for everyone

Te varētu īsu intro tekstu

The Community

More than 1,000 Latvians live the in the Washington, DC area and are involved in many varied organizations and activities. The main community center is the Latvian Lutheran Church in Rockville, Maryland were there are events weekly. We welcome everyone who is interested our activities into the Latvian community.

The Latvian Organizations of Washington

The Latvain Organizaitons of Washington, or "LOV"  is our community organization committee that has representatives from the Latvian Lutheran Church, the Latvian School, the Daugavas Vanagi Latvian welfare association, and the Latvian academic sororities and fraternities. The committee's director is Anita Juberts and Karspars Kreslins is responsible for its finances.

Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington, DC

Latviešu evanģēliski luteriskā draudze Vašingtonā, DC ir bijusi latviešu un kristiešu centrs vairāk kā 60 gadus. Draudze ir daļa no Latviešu evanģēliskā Luterlskās Baznīcas Americā (LELBA).

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi ir latviešu valodā. Visi ir mīļi aicināti uz dievkalpojumiem un citiem sarīkojumiem.

Informācija:  prāv. Anita Vārsberga Pāža
dcdraudze@gmail.com
301-251-4151
www.dcdraudze.org
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850-3121


The Latvian School

Vašingtonas, D.C, ev. lut. draudzes latviešu pamatskola ir dibināta 1951. gadā. Skolas saime sastādās no ģimenēm no Latvijas un Amerikā jau vairākās paaudzēs dzīvojošām ģimenēm. Mācības notiek latviešu valodā, un skolā māca latviešu valodu, literātūru, ģeografiju, vēsturi, ticības mācību, dziedāšanu, rotaļas un tautas dejas. 

Gaidām skolā bērnus no četru gadu vecuma. Stundas notiek katru svētdienu no 9:15 rītā lidz 13:00. Zaķīšu nodarbības mazākiem bērniem notiek svētdienās no 10:00 lidz 11:00.

Informācija: Aija Celms- Evans
dclatviesuskola@gmail.com
www.dcdraudze.org

400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850-3121


The Senior Residences

LELCHE (Latvian Evangelical Lutheran Church Home for the Elderly) ir dzīvokļu nams blakus draudzes namam aktīviem latviešu pensionāriem no 55 gadu vecuma.

Informācija:  Dace Zālmane
dzalmanis@yahoo.com
703-442-8458
402 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850

Latvian Welfare Association Daugavas Vanagi

Daugavas Vanagi ir latviešu labdarības organizācija, kas darbojas vairākās pasaules valstīs - Latvijā, ASV, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Austrālijā un Zviedrijā. Galvenās Daugavas Vanagu darbības jomas ir tautiešu aprūpe, latviešu valodas un tradīciju saglabāšana ārpus Latvijas, kā arī patriotisma kopšana. Organizācijas pirmsākumi meklējami latviešu karavīru bēgļu nometnēs 1945. gadā, kad tā tika radīta karavīru un viņu ģimeņu atbalstam. Mūsdienās DV organizācija savu darbību ir paplašinājusi, atbalstot citas mazturīgo iedzīvotāju grupas, kā arī latviskos kultūras un izglītības pasākumus.

Informācija:  Vitauts Hāzners
vithazners@comcast.net
240-595-1996
daugavasvanagi.org

The Latvian sororities
S!K!K

Studenšu korporāciju kopa Vašingtonas pilsētā (S!K!K!) dibināta 1955. gadā, un kopš tā laika apvieno visu studenšu korporāciju Vašingtonas, D.C., apkārtnē dzīvojošās locekles. Darbība ir mainījusies gadu gaitā. Pašreiz S!K!K! aktīvi piedalās LOV darbībā, kā arī apmēram divas reizes gadā rīko eksternus referātu un/vai dziedāšanas vakarus.

Informācija: Baiba Ozola 
bsozols@yahoo.com
703-425-9575

The Latvian fraternaties V!K!


The Washington DC choir

Vašingtonas, D.C., koris dibināts 2016. gadā, kopā pulcinot vairāk nekā 30 dziedātgribētājus no visām paaudzēm. Koŗa diriģents ir Richards Skulte, bet administrātīvos darbus ir uzņēmušies Skarleta un Aivars Osvalds. Mēģinājumos izpalīdz pianisti Egons Pļavnieks un Silva Blazquez. Koris piedalījās Atklāšanas un Kopkoŗa koncertā XIV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Baltimorā un uzstājas Vašingtonas latviešu sabiedrības sarīkojumos. Nāciet dziedāt! Atsūtiet  savu epastu un mēs sazināsimies ar jums.

Informācija:  Aivars Osvalds
aeosvalds@gmail.com
703-801-8333

The folk dance group Namejs

Tautasdeju grupa Namejs dibināta kaut kad pagājušajā gadsimtā, bet pašreizējais sastāvs darbojas bez pārtraukuma jau desmit gadus, dejojot Māras Andersones un Alberta Ozola vadībā. Šajos nedaudzajos gados grupa ir piedalījusies apmēram četrdesmit, kā baltiešu, tā amerikāņu sarīkojumos. Grupa ir uzstājusies trijās valstīs, un pirmo reizi 2013. gadā piedalījās Dziesmu svētkos Latvijā. Nameja dejotāji ir dzimuši gan Amerikā, gan Latvijā, iesācēji un profesionāli, latviski runājoši un nerunājoši, pusaudži un pusaudži sirdīs.

Informācija:  Kaytlin Lapsa
namejsdc@gmail.com
240-446-6569

The folklore group Sudrabavots

The Latvian folk music ensemble "Sudrabavots" is an acappella ensemble which sings traditional Latvian folk songs in its own arrangements. The ensemble performs at a variety of events, including the Takoma Park Folk Festival and Washington Folk Festival locally. "Sudrabavots" has participated in Latvian song festivals in Indianapolis, Hamilton, and Baltimore, as well as the folk festival "Baltica" in Latvia. The group's members are proud to help preserve the rich heritage of the Latvian folk music, and to share this musical wealth with others.

Information: Helēna Vīksniņa vai Daina Bolšteina
heleeene@gmail.com vai dbolsteins@gmail.com
Facebook

Thursday evening volleyball

Jau daudzus gadus Draudzes nama Lielajā zālē ceturtdienas vakaros ir iespēja uzspēlēt volejbolu gan profesionāliem, gan iesācējiem.

Informācija: 

 

Literary evenings

Literārie vakari notiek reizi mēnesī, parasti mēneša pēdējā otrdienā plkst. 19:30. Lasītā literatūra ietver sevī labāko latviešu rakstnieku gara darbus, sākot no 19.gs. līdz mūsdienām. Ir bijušas arī tikšanās ar dažiem latviešu rakstniekiem - ar Noru Ikstenu, Liānu Langu, Juri Kronbergu un tulkotāju Margitu Gailīti. Ikviens ir mīļi aicināts pievienoties mūsu draudzīgajam lasītāju pulciņam! 

Informācija: Dace Knoka
dace.knoka@gmail.com
240-380-8166


The Embassy of Latvia in the US

Aicinām aktuālo informāciju skatīt vēstniecības mājas lapā, kā arī sekot vēstniecības sociālo tīklu Facebook un Twitter kontiem.

Informācija:  
www.mfa.gov.lv/usa
202-328-2840
https://www.facebook.com/EmbassyofLatviainUS/

konsulārā informācija:
https://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

The Latvian Museum

ALA Latviešu mūzejs atrodas Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes nama lejas stāvā. Mūzejā izstādīti latviešu tautas tērpi, audumi un rotas, oriģināli un atdarināti lauku darba rīki, dokumenti, fotografijas un lietišķās mākslas paraugi.

Mūzejs atvērts ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot L. Bergai 315- 416-7666 vai ALA birojam 301-340-1914. Ieeja pret ziedojumiem.

Informācija: Lilita Bergs
315416-7666
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850


Joint Baltic American National Committee (JBANC)

Established in 1961, JBANC has represented the Baltic-American communities and its three parent organizations, the American Latvian Association, the Estonian American National Council, and the Lithuanian American Council. Our goal has been to help coordinate their activities in Washington, DC with the U.S. Congress and administration and its related agencies in conjunction with issues related to Estonia, Latvia, and Lithuania. We have taken great pride in over half a century in joint Baltic cooperation and in being able to help coordinate and consolidate our common interests.

Informācija:  Karl Altau
jbanc@jbanc.org
301-340-1954

The American Latvian Association

Teksts