Vašingtonas ev. lut. draudzes nams

Draudzes kalendārs

2020. gada MARTS

SVĒTDIENĀS:
9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības

11:00 DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu
Seko kristīga sadraudzība

1. MARTĀ - Ciešanu laika pirmā svētdiena
10:00 Tikšanās ar 13. Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci
11:00 DIEVKALPOJUMS, seko kafijas galds un Vīzijas pārrunas

trešdien, 4. martā - 19:30 Padomes sēde

8. MARTĀ - Ciešanu laika otrā svētdiena
Plkv. O. Kalpaka un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas
VĀRDA DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma korporācijas Dzintra kopa aicina uz pusdienām. Pusdienu laikā, Daugavas Vanagu izkārtojumā, klātesošos uzrunās Mičiganas National Guard plkv. lt. Ravindra Wagh, kas stāstīs par šīs vienības ilgstošo partnerību ar Latvijas bruņotajiem spēkiem.

13:30 Daugavas Vanagu apvienības gada sapulce

pirmdien, 9. martā - 18:30 Literārais pulciņš

15. MARTĀ - Ciešanu laika trešā svētdiena
VĀRDA DIEVKALPOJUMS, laju vadīts.

22. MARTĀ - Ciešanu laika ceturtā svētdiena
DIEVKALPOJUMS
13:00 DRAUDZES PILNSAPULCE *

29. MARTĀ - Ciešanu laika piektā svētdiena
DIEVKALPOJUMS
Pie kafijas galda sveiksim marta jubilārus

ATZĪMĒŠANAI KALENDĀROS
12. aprīlī - Lieldienas
18. aprīlī - Ķiršu ziedu vakariņas un balle. Rīko DV.
26. aprīlī - 8:30 - 10:00 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju


Lasiet un lejuplādējiet marta Baznīcas ziņas un kalendāru


Latviešu ev. lut. draudzes nams Rokvillē

400 Hurley Avenue
Rockville MD 20850
dcdraudze@gmail.com
301-251-4151