lv

Vašingtonas ev. lut. draudzes nams

Informācija par dievkalpojumiem un pasākumiem ir draudzes mājas lapā. 

Pa Covid-19 laiku, dievnamā dievkalpojumi nenotiek, bet pieslēdzaties ZOOM tiešraidēs. Zoom informācija ir mājas lapā.


Sekojiet visiem jaunumiem draudzes mājas lapā www.dcdraudze.org.


Latviešu ev. lut. draudzes nams Rokvillē

400 Hurley Avenue
Rockville MD 20850
dcdraudze@gmail.com
301-251-4151