Vašingtonas ev. lut. draudzes nams

Draudzes kalendārs

1. decembrī - Adventa pirmā svētdiena. Dievkalpojums. Latviešu skolai Pateicības dienas brīvdiena.

8. decembrī - Ziemsvētku tirdziņš 

15. decembrī - Skolas eglītes dievkalojums un sarīkojum


Lasiet un lejuplādējiet NOVEMBRA Baznīcas ziņas un kalendāru

Latviešu ev. lut. draudzes nams Rokvillē

400 Hurley Avenue
Rockville MD 20850
dcdraudze@gmail.com
301-251-4151