Vašingtonas ev. lut. draudzes nams

Draudzes kalendārs

Svētdien, 3. februārī -- Epifānijas laika ceturtā svētdiena. Svētā vakarēdiena dievkalpojums. Pēc skolas vecāku un skolotāju sapulce. 

Ceturtdien, 7. februārī -- 19:30 Padomes sēde

Svētdien, 10. februārī -- Epifānijas laika piektā svētdiena. Svētā vakarēdiena dievkalpojums.

Svētdien, 17. februārī  -- Epifānijas laika sestā svētdiena. Svētā vakarēdiena dievkalpojums. 

Svētdien, 24. februārī -- Epifānijas laika septītā svētdiena. Ģimeņu dievkalpojums ar svēto vakarēdienu. Seko skolas tēvu rīkotās Pankūku brokastis. Ienākumi par labu draudzes Jaunatnes stipendiju fondam. Sveiksim februāra jubilārus. 13:00 LELCHE pilnsapulce.

Svētdien, 3. martā -- Mūsu Kunga apskaidrošanas diena. Vārda dievkalpojums.

Svētdien, 10. martā -- Plkv. O. Kalpaka piemiņas dievkalpojums.

Svētdien, 24. martā -- draudzes pilnsapulce.

Sestdien, 6. aprīlī -- Utenis


Latviešu ev. lut. draudzes nams Rokvillē

400 Hurley Avenue
Rockville MD 20850
dcdraudze@gmail.com
301-251-4151