Vašingtonas ev. lut. draudzes nams

Draudzes kalendārs

22. decembrī - Adventa ceturtā svētdiena. Dievkalpojums. Pie kafijas galda, decembra jubilāru sveikšana.

Otrdien, 24. decembrī - Kristus piedzimšanas svētku vakars.
16:30  Svētvakara ieskaņai -- Ziemsvētku dziesmu dziedāšana
17:00  Ziemsvētku vakara Dievkalpojums

Otrdien, 31. decembrī - Vecgada vakars
17:00 Gadmijas svecīšu Dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu.

5. janvārī - Zvaigznes dienas ģimeņu Dievkalpojums


Lasiet un lejuplādējiet Decembra Baznīcas ziņas un kalendāru

Latviešu ev. lut. draudzes nams Rokvillē

400 Hurley Avenue
Rockville MD 20850
dcdraudze@gmail.com
301-251-4151