Vašingtonas ev. lut. draudzes nams

Draudzes kalendārs

Svētdien, 14. aprīlī -- Pūpola svētdiena. 11:00 Svētā vakarēdiena dievkalpojums 

Ceturtdien, 18. aprīlī -- Zaļā ceturtdiena. 19:30 Svētā vakarēdiena dievkalpojums. Meditācija & sakraments

Piektdien, 19. aprīlī -- Lielā piektdiena. 11:00 Svētā vakarēdiena dievkalpojums

Svētdien, 21. aprīlī  -- Kristus augšāmcelšanās svētki. 8:00 Lieldienu rīta dievkalpojums ar svēto vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma dievlūdzēji mīļi aicināti uz Lieldienu brokastīm!
Ieeja $20; bērniem $6.

ATZĪMĒT KALENDĀROS

Svētdien, 5. maijā -- Latviešu skolas izbraukums uz Burke Lake parku

Svētdien, 19. maijā -- Latviešu skolas izlaidums


Lejuplādējiet un lasiet MARTA un APŖĪĻA baznīcas ziņas.

Latviešu ev. lut. draudzes nams Rokvillē

400 Hurley Avenue
Rockville MD 20850
dcdraudze@gmail.com
301-251-4151