Vašingtonas ev. lut. draudzes nams

Draudzes kalendārs

6. oktobris - 11:00 ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS. ar Jelgavas Big Band piedalīšanos. 
14:00 Jelgavas Big Band koncerts

9. oktobris - 19:30 Padomes sēde

12. oktobris - 17:00 Ilmāra Krasta piemiņas dievkalpojums

13. oktobris - 11:00 Pļaujas svētku DIVEKALPOJUMS. Pēc dievkalpojuma atzīmēsim Latvijas Universitātes 100 gadu dibināšanas dienu un Studenšu korporāciju kopu Vašingtonā (S!K!K!). Seko Pļaujas svētku mielasts un kristīga sadraudzība.

15. oktobris - 18:00 Latvian Voices koncerts Kennedy Center Millenium Stage

20. oktobris - 11:00 DIEVKALPOJUMS. Kafijas galds ar filmas "Bermontiāda" izrādi

27. oktobris - 11:00 Pie kafijas galda -- oktobra jubilāru sveikšana

28. oktobris - 18:30 Literārais pulciņš

29., 30., 31. oktobrī - Piparkūku cepšana

Atzīmēšanai kalendāros

3. novembrī - LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju 

9. novembrī - Utenis

9. novembrī - Novusa turnīrs LR vēstniecībā ASV 

10. novembrī - Lāčplēša diena. Dievkalpojums Rock Creek kapsētā 

11. novembrī - Valda un Rūtas Muktupāvelu koncerts 

17. novembrī - Latvijas valsts svētku dievkalpojums un sarīkojums (LOV) 

24. novembrī - Mirušo piemiņas diena 8. decembrī - Ziemsvētku tirdziņš


Lasiet un lejuplādējiet OKTOBRA Baznīcas ziņas un kalendāru

Latviešu ev. lut. draudzes nams Rokvillē

400 Hurley Avenue
Rockville MD 20850
dcdraudze@gmail.com
301-251-4151