Vašingtonas ev. lut. draudzes nams

Draudzes kalendārs

16. jūnijā (Trīsvienības svētki) - DIEVKALPOJUMS

23. un 30. jūnijā - DIEVKALPOJUMS

7. jūlijā - DIEVKALPOJUMS nenotiks

14. jūlijā - Laju vadīts VĀRDA DIEVKALPOJUMS 21. JŪLIJĀ - DIEVKALPOJUMS

28. jūlijā, 4. augustā - Laju vadīts VĀRDA DIEVKALPOJUMS

11. augustā - KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS Rock Creek kapsētā Vašingtonā.
Rokvillē dievkalpojums nenotiek.

18. un 25. augustā - DIEVKALPOJUMS ATELPA


Lasiet un lejulādējiet vasaras mēnešu Baznīcas ziņas un kalendāru

Latviešu ev. lut. draudzes nams Rokvillē

400 Hurley Avenue
Rockville MD 20850
dcdraudze@gmail.com
301-251-4151