Koncerts

Rīgas Raiņa vakarskolas koris "Alias"

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Latvijas vēstniecība ASV puliskās diplomātijas programmas ietvaros ir ielūgusi "ALIAS" kori uz Vašingtonu!

Raiņa vakarskolas koris "ALIAS"

trešdien, 24. oktobrī plkst. 16:00
"Alias" piedalīsies Latvijas fotomākslinieka Andra Zēgnera izstādes "Dzintars - Saules akmens" atklāšanā Gallaudet universitātē

piektdien, 26. oktobrī plkst. 19:00
Montgomery koledžā

sestdien, 27. oktobrī plkst 11:00
"Alias" jaunieši viesosies ar koncertu slimnīcā "Children's National Hospital"

svētdien, 28. oktobrī plkst. 11:00
Draudzes jauniešu vadītajā dievkalpojumā

otrdien, 30. oktobrī plkst 18:00
Kenedija Centra Millenium Stage

Ieeja brīva. Plašāka informācija par koncertu:
https://www.kennedy- center.org/Video/Performance/67095

Korī "ALIAS" kopīgi muzicē ne tikai vājdzirdīgi un nedzirdīgi jaunieši, bet arī dzirdīgi jaunieši ar muzikālajām prasmēm. Priekšnesumos ļoti būtisks ir ne tikai vizuāli emocionālais aspekts, bet arī atzīstama muzikālā kvalitāte.

Pēc Latvijas vēstnieka ASV Andra Teikmaņa ielūguma jauniešu grupu "Alias" no Rīgas Raiņa 8. vakara nedzirdīgo un dzirdīgo jauniešu vidusskolas oktobra beigās viesosies Vašingtonā, lai sniegtu vairākus bezmaksas koncertus, kas atvērti visiem interesentiem.

Skolēni un absolventi kopā ar saviem skolotājiem rada jaunu mākslinieciskās izpausmes formu, kur katra muzikālā frāze sinhroni saskan ar tās emocionālu atainojumu zīmju valodā, tādējādi kopumā ļaujot rast jaunu skaņdarbu izpildes veidu caur ritmu, deju, kustību, mūziku un žestiem.

Grupa piedalījusies un guvusi augstas atzinības vairākos konkursos, uzstājusies Vispārīgajos un skolēnu latviešu dziesmu un deju svētkos, kā arī koncertējusi Maskavā un Londonā. Grupas paveiktais apliecina arī jauniešu ar īpašām vajadzībām izcilo sniegumu nesot Latvijas vārdu pasaulē.

24. oktobrī plkst. 16.00 "Alias" piedalīsies Latvijas fotomākslinieka Andra Zēgnera izstādes "Dzintars - Saules akmens" atklāšanā Gallaudet universitātē
(adrese: Washburn Arts Building, Gallaudet University, Washington DC). Izstādes atklāšana, neliels koncerts un pieņemšana ar uzkodām ir atvērts un bezmaksas pasākums visiem interesentiem. Izstāde būs pieejama apmeklētājiem katru dienu līdz 7. novembrim (darba dienās no 9.00 līdz 16.00).

26. oktobrī Montgomery koledžā
(adrese: Montgomery College Takoma Park/Silver Spring Campus, 4141, 7600 Takoma Ave, Takoma Park, MD) grupa uzstāsies plašākai sabiedrībai atvērtam koncertam laikā no plkst. 19.00 līdz 20.00.

27. oktobrī "Alias" jaunieši viesosies ar koncertu slimnīcā "Children's National Hospital"
(adrese: 111 Michigan Ave NW, Washington DC) laikā no 11.00 līdz 12.00.

28. oktobrī plkst. 11.00 visi laipni gaidīti uz īpašu jauniešu dievkalpojumu Latviešu ev. lut. draudzē Vašingtonā, DC (adrese: 400 Hurley Avenue, Rockville, MD) ar "Alias" dalību.

Brauciena kulminācija būs grupas uzstāšanās prestižajā Kenedija centrā uz "Millenium" skatuves 30. oktobrī laikā no plkst. 18.00 līdz 19.00. Koncertu tiešraidē un vēlāk ierakstā varēs arī vērot Kenedija centra mājaslapā.

Grupas brauciens ir arī daļa no ikgadējā "Kids Euro Festival", ko organizē ES delegācija ASV kopā ar ES dalībvalstu vēstniecībām.

Īpašs paldies brauciena atbalstītājiem un sadarbības partneriem: Rīgas domei, ES delegācijai ASV, Džona F. Kenedija centram Vašingtonā, Gallaudet universitātei, "Children's National" slimnīcai, Montgomery koledžai, Latviešu ev. lut. draudzei Vašingtonā, DC.